CLIP: Khám phá hang động đá vôi 300 triệu năm ở Cao Bằng